Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling

Välkommen att delta i ett digitalt seminarium om hur organisationer inom offentlig, privat och ideell sektor kan använda EU:s strategi för Östersjöregionen som ett verktyg för sitt strategiska utvecklingsarbete med den digitala omställningen.
Digital meetings

Dagens samhällsutmaningar är ofta komplexa och svåra att hantera för en
enskild kommun, region eller land. EU:s strategi för Östersjöregionen erbjuder
ett nytt samarbetsformat där ett brett spektrum av aktörer arbetar
tillsammans över nationsgränser i en långsiktig och flexibel samarbetsstruktur.
Utmaningar tacklas gemensamt, tvärsektoriellt, transnationellt och baserat på
flernivåsamverkan.

Mer information om EU:s strategi för Östersjöregionen finns på dess hemsida.

Fokus för seminariet den 23 november …
… är hur EU:s strategi för Östersjöregionen kan vara ett verktyg för
myndigheter och andra organisationer i arbetet med den digitala
omställningen. I mars i år presenterade EU-kommissionen sin vision för vägen
mot en digital omställning fram till 2030. Omställningen ska ske med
människan i centrum, ge näringslivet nya möjligheter och är också central för
att klimatarbetet och den gröna omställningen ska bli framgångsrika.

Målgruppen för seminariet är strategiskt utvecklingsansvariga i myndigheter
och organisationer, förtroendevalda, förvaltningschefer eller motsvarande.

Inbjudan och program: Här kan du ladda ner inbjudan och program

Anmälan: Välkommen att anmäla dig till seminariet via denna länk. 

Några dagar före seminariet sänder vi ut möteslänken till alla som har registrerat sig.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Svenska institutet, Föreningen Norden, Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket samt Universitets- och högskolerådet.

Vi ser fram emot att få träffa dig under seminariet!

Workshop som uppföljning
Den 18 januari 2022 arrangerar vi en workshop med fokus på temat Den
digitala omställningen där deltagarna får möjlighet att på ett konkret sätt
testa samarbetsmetoden som används inom makroregionala strategier.
Information om workshoppen läggs ut vid ett senare tillfälle.