Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling – nätverksmöte

Välkommen till ett möte med det svenska Östersjönätverket med fokus på  EU:s strategi för Östersjöregionen.
Video meetings

Målgruppen för nätverksmötet är myndigheter med regeringsuppdrag att stödja genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen men även andra myndigheter och organisationer med intresse för gemensam strategisk utveckling i Östersjöregionen är välkomna.

Under nätverksmötet introducerar vi EU:s strategi för Östersjöregionen med dess möjligheter att stödja myndigheter och organisationer i deras strategiska utvecklingsarbete. EU:s strategi för Östersjöregionen är en av EU:s fyra makroregionala strategier som erbjuder ett nytt samarbetsformat, där fler aktörer kan samarbeta över nationsgränser i en långsiktig och mer flexibel samarbetsstruktur.

EU:s strategi för Östersjöregionen är organiserad i 14 tematiska områden s.k. policyområden. Inom ramen för strategin skapas långsiktiga utvecklingsplattformar där sättet att samarbeta anpassas till den valda tematiken, exempelvis i form av nätverk, tematiska arbetsgrupper och projekt. Mer information om EU:s strategi för Östersjöregionen finns på dess hemsida.

Programmet för nätverksmötet kommer läggas upp här inom kort.

Program: Kommer inom kort
Datum: 28 november 2023
Tid: 10.00-12.00
Plats: Online på Zoom.

Anmälan: Länk till anmälan kommer inom kort.

Nätverksmötet samarrangeras av Föreningen Norden, Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet, Svenska institutet, Tillväxtverket samt Universitets- och Högskolerådet.