Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling – nätverksmöte

Välkommen till ett online möte med det svenska Östersjönätverket med fokus på det kommande svenska ordförandeskapet i EU:s strategi för Östersjöregionen, introduktion av tre policyområden samt information om möjligheter till stöd för transnationellt samarbete inom EU:s nya strukturfondsprogram.
Person som tittar in i en dator

Målgruppen för nätverksmötet är myndigheter med regeringsuppdrag att stödja genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen men även andra myndigheter och organisationer med intresse för gemensam strategisk utveckling i Östersjöregionen är välkomna.

Under nätverksmötet introducerar vi EU:s strategi för Östersjöregionen med dess möjligheter att stödja myndigheter och organisationer i deras strategiska utvecklingsarbete. EU:s strategi för Östersjöregionen är en av EU:s fyra makroregionala strategier som erbjuder ett nytt samarbetsformat, där fler aktörer kan samarbeta över nationsgränser i en långsiktig och mer flexibel samarbetsstruktur.

EU:s strategi för Östersjöregionen är organiserad i 14 tematiska områden s.k. policyområden. Inom ramen för strategin skapas långsiktiga utvecklingsplattformar, s.k. flaggskepp, där sättet att samarbeta anpassas till den valda tematiken, exempelvis i form av nätverk, tematiska arbetsgrupper och projekt. Mer information om EU:s strategi för Östersjöregionen finns på dess hemsida.

På nätverksmötet kommer du att få en introduktion till tre policyområden: PA Bioeconomy, PA Health samt PA Safe. Du kommer även att få information om de nya regional- och socialfondsprogrammen där stöd erbjuds för transnationellt samarbete. Sverige kommer att vara ordförande för EU:s strategi för Östersjöregionen under ett år med start 1 juli 2022. Under nätverksmötet kommer du att få mer information om det svenska ordförandeskapet.

Program: Här hittar du inbjudan och program
Datum: 7 april 2022
Tid: 13.00 -16.00
Plats: Online på Zoom. Länk skickas till anmälda deltagare.
Anmälan: Anmäl dig via denna länk senast den 28 mars.

Nätverksmötet samarrangeras av Föreningen Norden, Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet, Svenska institutet, Tillväxtverket samt Universitets- och Högskolerådet.