Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling

Välkommen på ett digitalt seminarium med fokus på hur EU:s strategi för Östersjöregionen kan användas som ett verktyg för strategiskt utvecklingsarbetet i myndigheter och organisationer. Seminariet visar även på hur man kan använda EU:s strategi för Östersjöregionen i arbetet med EU:s gröna giv.
Kvinna framför sitter i ett digital möte framför sin dator

Dagens samhällsutmaningar är ofta komplexa och svåra att hantera för en enskild kommun, region eller land. EU:s strategi för Östersjöregionen erbjuder möjligheter till att gemensamt, tvärsektoriellt, transnationellt och baserat på flernivåsamverkan tackla dessa utmaningar.

Seminariet genomförs digitalt och äger rum torsdagen den 15 april kl 10.00–12.00.

Målgruppen är utvecklingsansvariga i myndigheter och organisationer, förtroendevalda, förvaltningschefer eller motsvarande.Seminariet är avsett för svenska målgrupper och hålls på svenska.

KLICKA HÄR för att registrera dig för seminariet.

Några dagar före seminariet sänder vi ut länken till alla som har registrerat sig.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Svenska Institutet, Föreningen Norden, Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket samt Universitets- och högskolerådet.

 

Vi ser fram emot att få träffa dig under seminariet!