L’Art Norén: Lars Norén-säsong

Lars Norén var "den kanske största dramatikern och poeten i vår tid", enligt Éric Ruf vid Comédie-Française. Två år efter Noréns bortgång ägnar institutet en hel säsong åt hans arbete.
Lars Norén sitter vid ett skrivbord i ett mörkt rum

I sina omkring 150 pjäser, diktsamlingar, anteckningsböcker och berättelser utforskade Lars Norén det mörka och ibland skrämmande djupet i människosjälen – alltid med omisskännlig humor. Pjäsen Stilla liv, som han skrev på under mer än tio år och som uppfördes 2017 på Dramaten i Stockholm, illustrerar detta perfekt. 90 tysta scener, som utspelar sig mellan 1890 och 2015, skildrar den konstanta men oförutsägbara mänskligheten i ett samhälle statt i förändring.

Lars Norén hade från början tänkt att pjäsen skulle ha en annan form: det skulle vara en utställning där besökaren vandrade i mörker från scen till scen och själv blev en del av akten. Lars Norén ledde projektet tillsammans med filmaren och fotografen Bobo Ericzén fram till sin allt för tidiga död 2021. Utställningen visades på Nationalmuseum i Stockholm hösten 2022 med titeln Stilla liv.

Stilla liv har nu anpassats för Svenska institutet Paris och utgör hjärtat av vår Lars Norén-säsong. Foton, stillbilder från scener och scenanvisningar hjälper oss att förstå Noréns favoritteman såväl som hans tvivel och besatthet. Flera evenemang som återspeglar utställningen äger rum i samarbete med framför allt Comédie-Francaise, som 2018 satte upp pjäsen Poussière – och L’Arche, Noréns franska bokförlag.

Kurator för utställningen är Bobo Ericzén tillsammans med Lars Noréns dotter Nelly Bonner.

I samarbete med Nationalmuseum, Comédie-Française och L’Arche, och med stöd från Kulturrådet.

Gratis inträde. Bokning ej nödvändig.