Luciafirande och svenska jultraditioner

Ett projekt om musikens betydelse i det svenska julfirandet för svenskstuderande vid Universität Paderborn i Tyskland.
Bild på ett luciatåg som sjunger

Under vinterterminen 2023 genomförs ett projekt om svenskt julfirande och svensk julmusik på Zentrum für Sprachlehre i Paderborn.

Målgruppen är studenter som studerar svenska samt en allmänhet som intresserar sig för svenska traditioner.

Gästföreläsaren, Sebastian Bockau, som även är musiker, övar in svenska julsånger och uttal med studenterna och vi samtalar om texternas innehåll samt om musikens betydelse i det svenska julfirandet.

Den 14 december planeras en luciakoncert under ledning av Sebastian Bockau samt en föreläsning av honom om svenska jultraditioner med fokus på luciafirande.

Universität Paderborn

Lena Berglind, svensklärare