Kubprojektet

Kubprojektet i Kungsträdgården, Stockholm