Mot en bättre, hållbar framtid för mat på västra Balkan

Det är något alldeles speciellt som händer när man sammanför en grupp av 25 utvalda matprofessionella med 12 olika nationaliteter som alla brinner för att skapa innovativa lösningar för hållbara matsystem i västar Balkan. 24 timmar av brainstorming och teamwork med mottot ”small is beautiful” resulterade i små steg mot stor framgång för en bättre framtid.

25–26 maj på Public Room i Skopje: Makedonien kändes som en bikupa av unga matprofessionella. Orsaken för den unika samlingen av tvärdisciplinära kompetenser var Food for Tomorrow, ett treårigt SI initiativ  i samverkan med Living Cities, WNEAT och lokala parter på Västra Balkan. Mötet i Skopje var en i raden av flera möten, ett konkret försök att skapa en plattform för unga matkreatörer verksamma på västra Balkan och i Sverige att samarbeta kring frågor om hållbarhet och mat.

När klockan gick igång dag ett, och 24 timmar började ticka, fick deltagarna smaka på den nakna sanningen: Det finns ingen planet B – vi tillsammans måste agera nu för att rädda det globala matsystemet från vidare destruktion. Fakta  var inte lättsmälta och den naturliga reaktionen på individnivå var uppenbar, ”Vad kan jag, en enskild individ göra för att åstadkomma förändring?”. Gruppen blev dock snabbt övertygad om workshoppens motto ”Small is beautiful” – det är genom små steg som vi skapar de största förändringarna som vi alla behöver, i alla länder, för att vi ska kunna se en ljusare framtid.

Mot slutet av 24 timmars utmaningen delades gruppen in i mindre arbetsgrupper med olika fokusområden: ’Biodiversity: Save the bees’, ‘Fork to Field: Connecting the urban to the rural’, ‘Edible education: 1000 Reasons why food matters’ och ‘Heath & Wellbeing: Sustainable diets’.

Den gemensamma nämnaren för grupperna är premissen att vi är tvungna att tänka om, återkoppla och rekonstruera vårt disintegrerade globala matsystem. Grupperna kommer nu lämna förslag på lösningar att appliceras i verkligheten och erbjuds söka ett bidrag på 10 000 SEK.  Viktigt här är att mottot ”small is beautiful” ska lyda även här. De grupper som beslutar sig för att ta steget ut till den riktiga världen blir uppföljda, stöttade och evaluerade av SI och partners i sina processer.

Partnerskap och samverkan som formades under dessa 24 timmar får 18 månader på sig att utveckla och framföra sina idéer. Målet med initiativet är att stärka regionala samarbeten och att visa på lokala initiativ med global potential. Det är endast när alla nivåer i matkedjan är aktiverade som vi kan åstadkomma sanna förändringar och en värld som vi alla kan leva i utan bekymmer för morgondagen.

Kontaktperson: Birgitta Tennander, epost: birgitta.tennander@si.se.