Nätverksmöte svenska Östersjönätverket

Välkommen till ett nätverksmöte gällande EU:s strategi för Östersjöregionen.

Många av dagens samhällsutmaningar är komplexa och svåra att hantera enbart på kommunal, regional eller statlig nivå. EU:s strategi för Östersjöregionen är ett multilateralt instrument som erbjuder samarbetsformer på alla nivåer för att tackla dessa utmaningar.

EU:s strategi för Östersjöregionen
är organiserad i 14 tematiska områden. Inom ramen för strategin skapas långsiktiga utvecklingsplattformar, s.k. flaggskepp, där sättet att samarbeta anpassas till den valda tematiken, exempelvis i form av nätverk, tematiska arbetsgrupper och projekt. Mer information om EU:s strategi för Östersjöregionen finns på dess hemsida.

Det svenska östersjönätverket samlas två gånger per år till digitala nätverksträffar. Målgrupper för nätverket är myndigheter medregeringsuppdrag som syftar till att stödja genomförandet av Östersjöstrategin. Även andra myndigheter och organisationer med intresse för gemensam strategisk utveckling i Östersjöregionen ingår i nätverket.

Datum: 22 maj
Tid: 10.00 – 12.00
Plats: Online på Zoom. En möteslänk skickas ut till anmälda deltagare.
Anmälan: Klicka på länken för att komma till anmälningsformuläret.

Detta nätverksmöte arrangeras av Regeringskansliet och Föreningen Norden i samarbete med Svenska ESF-rådet, Svenska institutet, Jordbruksverket och Tillväxtverket.