Ny utställning om demokratisk arkitektur på Stockholm Design Week

Kan arkitektur bidra till demokrati? Utställningen PANORAMA – aiming for democratic architecture, vill skapa möten och samtal kring frågan.

I Sverige försöker arkitekter och samhällsplanerare arbeta med hur arkitektur kan bidra till demokrati på många olika sätt.  Utställningen PANORAMA är en version av utställningskonceptet Aiming for Democratic Architecture som Svenska institutet och Sveriges Arkitekter tagit fram för att svenska utlandsmyndigheter ska kunna skapa dialog kring frågorna i de länder där de verkar. Utställningen visar 34 projekt från hela Sverige och lyfter olika aspekter på demokratisk arkitektur. Det kan handla om skolor, vårdcentraler, bibliotek, torg eller självbyggeri – exempel som utgår från olika gruppers behov i särskilda miljöer.

– Det finns ett gediget samhällsengagemang i vår yrkesgrupp. Intresset för dialog och samverkan med alla intressenter är mycket stort, och det finns ett starkt fokus på helheten, säger Julia Hertzman och Tove Wallsten från branschorganisationen Sveriges Arkitekter som tillsammans med arkitekt, konstnärs- och formgivarkollektivet MYCKET har curerat utställningen.

På mässan har de skapat en öppen och inbjudande plats som bland annat innehåller en tolkning av Skogränsen – ett av utställningens sex teman – och ett luftslott.

Läs mer om den första internationella visningen och de medverkande kontoren här: