Om matens betydelse i Tirana

Food for tomorrow sammanför mataktörer på Västra Balkan och i Sverige. Initiativet går nu in på sitt tredje och, härnäst uppmärksammas matens betydelse för i Tirana. Syftet med initiativet är att stärka regionala samarbeten samt att visa på lokala initiativ med global potential.

Programmet tar upp frågor om hållbara livsmedel, säkerhet, hållbart jordbruk och albansk mattradition och avslutas med en workshop för elever med en känd albansk kock.