Programmet tar upp frågor om hållbara livsmedel, säkerhet, hållbart jordbruk och albansk mattradition och avslutas med en workshop för elever med en känd albansk kock.