Onlineutbildning för lärarassistenter i svenska språket vid Hebeis universitet

Lärarassistenterna ska i framtiden undervisa i svenska vid Hebeis universitet för främmande språk.
En laptop med personer i onlinemöte på skärmen

Efter fyra års satsningar vill rektorn behålla svenska som biämne vid Hebeis universitet för främmande språk i Kina. Svenska placerades vid Fakulteten för romanska språk. Efter samråd med dekanen har två nyutexaminerade lärarassistenter utsetts. De har läst svenska som biämne och spanska som huvudämne.

Utbildningen sker online och är noggrant förberedd med tydliga lärandemål. Utbildningen är mycket viktig då den kommer att direkt påverka kvaliteten på framtida undervisning i svenska vid Hebeis universitet. 15 timmars online handledningar för diskussioner och problemlösningar är upplagda. Målet är att nå upp till en tillräckligt hög språknivå för att delta på sommarkurs i svenska i Sverige.

Tidigare universitetslärare i svenska som främmande språk vid Hebeis universitet för främmande språk i Kina

Guohua Hu, universitetsadjunkt, Göteborgs universitet

guohua.hu@sprak.gu.se