Östersjöregionen samlas i Tallinn

Länderna kring Östersjön står inför gemensamma utmaningar såsom till exempel att rena ett smutsigt hav, förebygga effekterna av klimatförändringar och bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Den 4-5 juni träffas över 900 personer från Östersjöregionen i Tallinn vid en årlig konferens för att diskutera regionens framtid och vad som åstadkommits hittills.
Östersjöstrategins årsforum 2016 i Stockholm

När Estland, Lettland, Litauen och Polen blev EU-medlemmar 2004 skapades en ny situation i Östersjöregionen. I och med utvidgningen 2004 blev Östersjön nära nog ett innanhav i den Europeiska unionen. Betydelsen av att åtta av nio länder runt Östersjön nu var EU-medlemmar uppmärksammades tidigt. Europaparlamentet föreslog redan 2006 att en strategi för Östersjöområdet skulle utarbetas.

EU:s strategi för Östersjöregionen, som antogs 2009, handlar om gemensam problemlösning i länderna runt Östersjön – att dra nytta av de möjligheter som ett ökat samarbete ger. Inget land kan ensam lösa Östersjöns miljöproblem men tillsammans kan länderna göra framsteg för att t.ex. stoppa övergödningen, minska utsläpp av farliga ämnen och förhindra oljeolyckor.

Förutom havsfrågorna omfattar strategin många andra gemensamma utmaningar och möjligheter. Oavsett om det handlar om transportlösningar, gemensamma utbildningssatsningar eller miljöfrågor är utgångspunkten alltid densamma: vi löser våra gemensamma utmaningar på ett bättre sätt om vi arbetar tillsammans.

Länderna delar på ansvaret vad gäller genomförandet av strategin. Runt om i regionen genomförs samarbeten som syftar till att nå strategins mål om att rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.  Svenska institutet stöder samarbetet i Östersjöregionen genom att bl.a. finansiera organisationer som vill initiera projektsamarbeten som bidrar till att nå målen i EU:s strategi för Östersjöregionen. Dessutom bidrar Svenska Institutet aktivt till genomförandet av strategin med kapacitetsbyggande tränings- och ledarskapsprogram.

På konferensen i Tallinn samlas mer än 900 personer för att diskutera framtiden och vad som har åstadkommits hittills inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen. Under konferensen i Tallinn arrangerar Svenska institutet ett Speakers Corner där aktuella ämnen för Östersjöregionen diskuteras såsom EU:s framtid, miljöhot mot havet, mångkulturella samhällen, #MeToo och civilsamhällets roll.  I Networking Village erbjuder Svenska institutet en plattform för möten och diskussioner mellan konferensens deltagare.

På plats i Tallinn finns flera projekt som Svenska institutet har bidragit till att få igång via stöd för projektinitiering i Östersjöregionen och tidigare samarbetspartners/deltagare vid ledarskapsprogram som Svenska institutet har genomfört.