Poetryslamworkshop med Olivia Bergdahl

Poeten och författaren Olivia Bergdahl har en workshop för svenskstuderande i Bonn och i Greifswald om att skriva poesi.
Porträtt av Olivia Bergdahl i stadsmiljö

Poetryslampoeten och författaren Olivia Bergdahl leder ett seminarium via Zoom för svenskstuderande. Seminariet är en praktisk workshop i att skriva poesi på svenska. Under en 90 minuters workshop får studenterna på B1/B2-nivå vid universitetet i Greifswald och universitetet i Bonn träna på att skriva poesi.

Studenterna har innan seminariet bekantat sig med författarskapet genom läsning av noveller
och poesi.

Olivia Bergdahl har tävlat i poetry slam, gett ut diktsamlingar och romaner. Hennes senaste roman, som kom våren 2022, heter Vård & omsorg. Det är en dialog mellan en mamma och hennes ofödda barn där mamman fått besked om att hon fått cancer.

 

För mer information kontakta:

Hanna Theis, svensklektor i Bonn

htheis1@uni-bonn.de