Re:waste – how Sweden is rethinking resources

Re:waste är ett kommunikationsmaterial om avfall. Uppskattningsvis genererades två miljarder ton kommunalt avfall globalt 2016 och enligt prognoser från Världsbanken förväntas denna siffra öka med 70 procent före 2050. Alla är berörda och alla samhällen har utmaningar att lösa.
En illustration av jordklotet med ett holistisk och hållbar värld med energi från förnyelsebara källor, delningsekonomi, energi återvinning och avfallshanteringsystem

Svenska institutes kommunikationsmaterial Re:waste – how Sweden is rethinking resources, lyfter avfallsfrågor ur en mängd olika perspektiv.

Människor som bor i höginkomstländer producerar mer avfall jämfört med dem i låginkomstländer. 
Behovet att minska mängden avfall är en global kris som kräver att vi alla gör vår del. 
Utställningen och foldern som ingår i Re: waste toolkit beskriver de bakomliggande problemen, 
de steg vi alla måste ta för att lösa situationen och visar smarta innovationer i utveckling och de som redan finns på marknaden.

En framgångsrik strategi för att lösa krisen måste baseras på en korrekt hanterad avfallshierarki och sträva efter en cirkulär ekonomi. 
Den ultimata metoden för avfallshantering är att inte skapa något i första hand.

Re:waste har både digitala och fysiska komponenter. 

För mer information kontakta Kajsa Guterstam.