Rum för barn: en miniversion av barnbiblioteket på Kulturhuset i Stockholm

Barns nyfikenhet, lek och intresse för böcker och läsandets mystik är tankarna bakom Rum för barn. Miljön är tillåtande och öppnar upp för ett mycket aktivt bibliotek som kan innehålla många verksamheter med tydlig utgångspunkt i barns behov.Projektet är ett nära samarbete med Kulturhuset Stadsteatern Stockholm.

I rummet som består av bibliotek och bildverkstad kan barn och vuxna vara tillsammans. Här kan beslutsfattare träffas i möten kring barnkultur. Miljön, där barn möter litteratur, kan också inspirera författare och där kan översättare och förlag ges möjligheten att uppmärksamma svensk barnboksutgivning. I rummet kan också böcker och evenemang med lokala författare visas sida vid sida.

På de flesta platser finns rummet under flera år, då den lokalproducerats med IKEA och de förlag i landet som ger ut svensk barnlitteratur. Hittills finns Rum för barn i Tyskland, USA, Storbritannien, Litauen, Turkiet och Ryssland.

I Litauen finns Rum för barn på Nationalbiblioteket i Vilnius, i Tyskland turneras den tillsammans med en annan utställning främst på muséer, i St. Petersburg finns den på ett bibliotek och i London finns den på Southbank Centre.I anslutning till utställningarna arrangeras program med medverkan av svenska experter. Kontakta gärna projektledare Emma Jansson om du är intresserad av projektet och vill samarbeta inom barnlitteratur och genomföra verksamhet med ett tydligt barnperspektiv.