Seven

Seven är en dokumentär pjäs som innehåller sju berättelser av kvinnorättsaktivister från Afghanistan, Guatemala, Kambodja, Nigeria, Nordirland, Pakistan och Ryssland. Den har hittills framförts i 31 länder på 25 språk.

I varje land framförs Seven som läsningar av sju medialt intressanta personer med stark integritet och som representerar olika delar av samhället. Vanligen sker läsningarna av politiker, artister, idrottsutövare, journalister, musiker eller individer med egna erfarenheter av utsatthet.

SEVEN har framgångsrikt uppmärksammat och kommunicerat frågor kring kvinnors rättigheter och våld mot kvinnor för beslutsfattare, opinionsbildare och en bred allmänhet. Det har också varit viktigt att lyfta ämnet medialt för att skapa intresse för frågan och som våra lokala samarbetsorganisationer kan använda. Dessutom för att ge politiker stöd i att fortsatt driva frågor om kvinnors rättigheter.

Under 2017 har läsningar gjorts i Azerbajdzjan och Bosnien-Hercegovina. Tillsammans med svenska ambassaden i Islamabad, UN Women och EU representationen planeras läsningar i fyra städer i Pakistan.

För 2018 planeras läsningar på nya platser.