SI Baltic Sea Sessions – Energy Efficiency

Välkommen att delta på SI Baltic Sea Sessions med fokus på energieffektivisering.

SI Baltic Sea Sessions är ett digitalt initiativ där vi utforskar resultat och lärdomar genom projekt som  Svenska institutet finansierar i Östersjöregionen. Svenska institutet planerar att arrangera fyra sessioner årligen på olika teman kopplade till Östersjöregionens utveckling. Varje session behandlar ett specifikt tema och visar upp projekt och initiativ som har bidragit till framsteg och hållbarhet i regionen. Projekt eller aktiviteter som presenteras kan involvera alla SI:s 15 programländer, dvs länderna runt Östersjön och länderna i EU:s östliga partnerskap (*se nedan). Under varje session kommer vi också att öppna upp för reflektioner, dialog som förhoppningsvis kan ge framtida kontakter.

Denna tematiska session i SI Baltic Sea Sessions samlar aktörer som är intresserade av energieffektivitet.

 • Vi börjar med en översikt över den energiomställning som behövs för att nå klimatmålen. Fokus kommer att ligga på energieffektivisering i ett större sammanhang.
 • Partnerskap i projekt som är finansierade av Svenska institutet berättar om sitt arbete med energi effektivisering i Östersjöregionen och om projektens resultat.
 • Vi får reda på mer om hur nationella planer och internationella överenskommelser kan fungera som en gemensam grund för att utveckla framtida samarbeten i strukturerade processer.
 • Deltagarna bjuds in att reflektera i grupper och får träffa andra som är intresserade av att främja energieffektivisering i Östersjöregionen inom olika sektorer.

När: 17 mars 2022, 13:00 – 15:00 (CET)
Var: Sessionen kommer att hållas i Zoom på engelska.
Anmälan: Anmälan är stängd.

En zoomlänk kommer att skickas ett par dagar innan sessionen.

PROGRAM

Vänligen anslut klockan 12. 55 (CET) för att vara med på en aktivitet innan sessionen börjar. Det officiella programmet börjar 13.05 (CET)

Welcome and introduction

 • Swedish Institute and Peerstage

The energy transition – the need for sector coupling and co-operation along value chains

 • Filip Johnsson, Professor, Chalmers University of Technology

Different ways to contribute to enhanced energy efficiency in the Baltic Sea region

 • Lukasz Polakowski, Polish Foundation for Energy Efficiency, Poland
  Marit Ragnarsson, County Administrative Board of Dalarna, Sweden

Energy efficiency – paths to explore together

 • Edvarts Daniels Emersons, Policy area coordinator of Policy area Energy of the EU Strategy for the Baltic Sea region, Ministry of Economics of the Republic of Latvia

Expand your network
An interactive section of the session in which you have the opportunity to meet others interested in furthering energy efficiency in the Baltic Sea region within various sectors such as:

 • Building & communities
 • Transport / electrification
 • Industrial Energy Efficiency
 • Energy Data Services
 • State & Local Actions/initiatives

Final reflections

 • Swedish Institute and Peerstage

* Svenska institutets samarbetsländer i Östersjöregionen är: Armenien, Azerbaijan, Belarus, Danmark, Estland, Finland, Georgien, Tyskland, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland, Sverige och Ukraina.

Svenska institutet har avbrutit allt stöd till statliga och offentliga aktörer i Ryssland och Belarus. Observera att endast icke-offentliga aktörer från Ryssland och Belarus kan delta i evenemang arrangerade av Svenska institutet.