SI Baltic Sea Sessions Innovation

Välkommen att delta på SI Baltic Sea Sessions med fokus på innovation.

Denna tematiska session i SI Baltic Sea Sessions samlar aktörer som är intresserade av innovation. Fokus för sessionen kommer att ligga på platsbaserad och missionsorienterad innovation för hållbarhet i Östersjöregionen.

SI Baltic Sea Sessions är ett digitalt initiativ där vi utforskar resultat och lärdomar genom projekt och program som Svenska institutet finansierar i Östersjöregionen. Svenska institutet planerar att arrangera fyra sessioner årligen på olika teman kopplade till Östersjöregionens utveckling. Varje session behandlar ett specifikt tema och visar upp projekt och initiativ som har bidragit till framsteg och hållbarhet i regionen. Projekt eller aktiviteter som presenteras kan involvera alla SI:s 15 programländer, dvs länderna runt Östersjön och länderna i EU:s östliga partnerskap (*se nedan). Under varje session kommer vi också att öppna upp för reflektioner och dialog som förhoppningsvis kan ge framtida kontakter.

När: 10 maj 2022, 13:00 – 15:00 (CET)
Var: Sessionen kommer att hållas i Zoom på engelska.
Anmälan: Anmäl dig via denna länk. 

En zoomlänk kommer att skickas ett par dagar innan sessionen.

PRELIMINÄRT PROGRAM

Vänligen anslut klockan 12. 55 (CET) för att vara med på en aktivitet innan sessionen börjar. Det officiella programmet börjar 13.05 (CET)

Welcome and introduction

 • Camilla Wristel, the Swedish Institute
 • Therese Mithander Udovcic and Daniel Sköld, Peerstage (facilitators)

Designing mission-oriented innovation –
A practice guide on how to understand, start and produce transformational systemic change 

 • Andrea Råsberg, Vinnova, Sweden’s innovation agency

Different ways to contribute to Smart Specialisation Strategies for sustainability by taking on a mission-oriented approach in the Baltic Sea region

 • Connecting a social sustainability dimension to the work of European Digital Innovations Hubs,
 • Making use of the transnational opportunities in European Regional Development Fund (ERDF) and European Social Fund (ESF) to get the work done, representatives from the ERDF and ESF in countries of the Baltic Sea region
  • Jan-Hendrik Kathmann, Brandenburg Ministry for Economy, Labour and Energy, Germany
  • Jan Fransson, Region Blekinge (Skåne-Blekinge programme)

Innovation in the Baltic Sea Region – paths to explore together

 • Esa Kokkonen, the Baltic Institute of Finland, Policy Area Coordinator, Policy Area Innovation of the EU Strategy for the Baltic Sea Region.

Final reflections

 • Markus Boman, the Swedish Institute
 • Therese Mithander Udovcic and Daniel Sköld, Peerstage (facilitators)

 

* Svenska institutets samarbetsländer i Östersjöregionen är: Armenien, Azerbaijan, Belarus, Danmark, Estland, Finland, Georgien, Tyskland, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ryssland, Sverige och Ukraina.

Svenska institutet har avbrutit allt stöd till statliga och offentliga aktörer i Ryssland och Belarus. Observera att endast icke-offentliga aktörer från Ryssland och Belarus kan delta i evenemang arrangerade av Svenska institutet.