SI Baltic Sea Sessions – sharing results, shaping the region

Välkommen att delta i lanseringen av "SI Baltic Sea Sessions – sharing results, shaping the region" som är en ny digital satsning där vi utforskar resultat och lärdomar från projekt och andra initiativ finansierade av Svenska institutet i Östersjöregionen. Vi visar också hur samarbetena kan utökas och användas som grund för ytterligare finansiering och i slutändan framtida lösningar i regionen.

Vi planerar att arrangera fyra sessioner årligen. Varje session behandlar ett specifikt ämne och visar upp projekt och initiativ som har bidragit till framsteg och hållbarhet i Östersjöregionen.

Projekt och initiativ som presenteras kan involvera alla SI:s 15 programländer. Under varje session kommer vi också att öppna upp för reflektioner, dialog och förhoppningsvis framtida kontakter.

Vid lanseringen den 8 november kommer vi att presentera initiativet SI Baltic Sea Sessions och också visa exempel på framgångsrika samarbeten som bygger på stöd från Svenska institutet och som resulterat i ytterligare EU-finansiering och långsiktiga samarbeten.

Du kommer att få en tjuvtitt på vår kommande utlysning av stödformen ”Projektinitiering i Östersjöregionen” som kan användas för att förbereda nya samarbeten som syftar till att lösa regionens utmaningar.

NÄR: 8 november 2021, 13:00 – 14:30 (CET)
VAR: Sessionen kommer att hållas i Zoom på engelska.

Anmäl dig via detta formulär senast kl. 12.00 den 8 november.

En Zoom länk till sessionen skickas tillsammans med den bekräftade anmälan.