SI Innovation Leaders – modul 2

Experter från privat, offentlig sektor och akademin samlas i Sarajevo för modul 2 i ledarskapsprogrammet ”SI Innovation Leaders” med målet att bidra till innovationsekosystemet på västra Balkan.
The value of cooperation

7-11 oktober möts experter från Bosnien Hercegovina, norra Makedonien och Serbien i Sarajevo för modul 2 i SI Innovation Leaders (SIIL), som bland annat fokuserar på lärdomar från innovationsekosystemen i Sverige, ledarskap och hur man arbetar med innovationsekosystem inom EU. Experterna deltar också i Sarajevo Innovation Summit , ett event där SI är en av flera partners.

Målet med SI Innovation Leaders (SIIL) är att skapa en plattform för att kunskapsutbyte och problemlösning mellan experter inom innovationsfält inom privat sektor, offentlig sektor och akademi med hjälp av svensk expertis och erfarenhet.

För mer information om SI Innovation Leaders.