SI Leader Lab

SI genomför ledarskapsprogram för beslutsfattare och opinionsbildare i våra samarbetsländer. Målet är att stärka arbetet med en hållbar utveckling i deltagarnas egna länder och skapa viktiga relationer för Sverige.
Ett bildkollage som föreställer en kvinna framför en dator, två män som tittar på en mobil och en kvinna som skriver på en post-it lapp.

64 ledare från civilsamhället som arbetar för ökad jämställdhet i Sydasien, Mellanöstern och Nordafrika deltar i ledarskapsprogrammet SI Leader Lab. Programmet erbjuder en plattform för deltagarna att utvecklas som ledare och opinionsskapare och för att samarbeta och utbyta erfarenheter kring jämställdhetsarbete. Programmet pågår online i tre månader med regelbundna workshops och stöd från mentorer.

För mer information om Si Leader Lab.

Programansvariga SI Leader Lab