56 jämställdhetsaktörer från Sydasien, Mellanöstern och Nordafrika deltar i ledarskapsprogrammet SI Leader Lab med syftet att utvecklas som ledare och opinionsskapare och för att samarbeta och utbyta erfarenheter kring jämställdhet.

SI Leader Lab pågår i totalt åtta månader och en stor del av utbildningen sker online för att skapa förutsättningar för deltagarna att träna på självorganisering och för att de ska ha möjlighet att fortsätta ha kontakt efter programmet.