SI Leader Lab

SI genomför ledarskapsprogram för beslutsfattare och opinionsbildare i våra samarbetsländer. Målet är att stärka arbetet med en hållbar utveckling i deltagarnas egna länder och skapa viktiga relationer för Sverige.
Four different images showing young men and women in a classroom.

56 jämställdhetsaktörer från Sydasien, Mellanöstern och Nordafrika deltar i ledarskapsprogrammet SI Leader Lab med syftet att utvecklas som ledare och opinionsskapare och för att samarbeta och utbyta erfarenheter kring jämställdhet.

SI Leader Lab pågår i totalt åtta månader och en stor del av utbildningen sker online för att skapa förutsättningar för deltagarna att träna på självorganisering och för att de ska ha möjlighet att fortsätta ha kontakt efter programmet.