SI Leader Lab

SI genomför ledarskapsprogram för beslutsfattare och opinionsbildare i våra samarbetsländer. Målet är att stärka arbetet med en hållbar utveckling i deltagarnas egna länder och skapa viktiga relationer för Sverige.
Bildkollage som visar unga människor i en workshop, framför en dator och ett blädderblock.

90 ledare från civilsamhället i 21 länder i Sydasien, Mellanöstern och Nordafrika samt Östra Europa som alla arbetar för mål 16 inom Agenda 2030 – fredliga och inkluderande samhällen – deltar i ledarskapsprogrammet SI Leader Lab. Programmet erbjuder en plattform för deltagarna att utvecklas som ledare och opinionsskapare och för att samarbeta och utbyta erfarenheter kring jämställdhetsarbete. Programmet pågår online i fyra månader med regelbundna workshops och stöd från mentorer.

För mer information om SI Leader Lab (eng).

Programansvariga SI Leader Lab

Maria Henoch

Ulrika K. Engström