SI Leader Lab modul 2

Jämställdhetsaktörer från Sydasien, Mellanöstern och Nordafrika som deltar i ledarskapsprogrammet ”SI Leader Lab” träffas i Stockholm med syftet att utvecklas som ledare och opinionsskapare och för att samarbeta och utbyta erfarenheter kring jämställdhet.

60 jämställdhetsaktörer från Afghanistan,Bangladesh, Egypten, Indien, Irak, Jordanien, Libanon, Marocko, Nepal, Pakistan, Palestina, Sri Lanka, Syrien, Tunisien, Jemen och Sverige deltar i modul 2 i ledarskapsprogrammet ”SI Leader Lab” som pågår i totalt åtta månader.

Deltagarna kommer till Sverige i två omgångar: 6–19 oktober 2019 (Stockholm) och 23 mars–3 april 2020 (Malmö). En stor del av utbildningen sker även online. Detta är för att skapa förutsättningarna för deltagarna ska få träna på självorganisering och för att de ska ha möjlighet att fortsätta ha kontakt efter programmet.

För mer information om SI Leader Lab.

Ulrika K. Engström

Maria Henoch