Stig Dagerman 100 år – Genio ribelle.

Litteraturprojekt inom språkundervisningen på masternivå vid Università degli Studi di Milano.

Vid Unviersità degli Studi di Milano försöker de alltid delta i festivaler eller konferensersom har med Sverige att göra. Sedan många år har studenterna på masternivå gjort en presentation av något aktuellt ämne.

I år, mer än någonsin, är Stig Dagerman med sin uppenbara aversion mot väpnade konflikter och rasism högaktuell. I och med att han skulle fyllt 100 år har vi skapat ett projekt runt hans person och författarskap.

Ordföranden i det numera nedlagda Dagermansällskapet, Bengt Söderhäll, kommer under tre dagar till att vara med i en del av projektet och föreläsa vid universitetet och på Boreali, den nordiska kulturfestivalen som förlaget Iperborea arrangerar.

Projektet består också av en utställning om Stig Dagerman och en hemsida som studenterna vid Milanos universitetet har skapat.

STIG DAGERMAN 100 ANNI

 

Svensklärare vid Milanos universitet

Anna Brännström

anna.brannstrom@unimi.it