Trots pandemi äger flera aktiviteter rum under Stockholm Fashion och Design Week.