Studieresa till Norr- och Västerbotten med start i Umeå på Littfest.

Studenterna vid masterprogrammet i nordiska språk i Milano deltar vid Umeås litteraturfestival Littfest, genom att arbeta som volontärer.
Vy över Umeås kulturella centrum från vattnet

Studieresan börjar på litteraturfestivalen Littfest  och fortsätter med besök på Umeå universitet och kulturella instanser i Umeå.

Resan går vidare till Östra Norrbotten där vi kommer att besöka olika näringar, kommunen och skolor.

Studenterna kommer att presentera internationaliseringsprojekt, som Erasmus och det italienska skolsystemet för gymnasieelever samt ha samtal med SFI-lärare, möta deltagare på en utbildning för virala assistenter och titta på utvecklingsprojekt i regionen. De gör även besök i Torneå,  Aines konstmuseum och den ortodoxa kyrkan.

Universitetet i Milano, Italien

Anna Brännström, svensklektor

anna.brannstrom@unimi.it