Drinking

Illustration till Facing the climat från Mr Deggy,
Tanzanian cartoonist