Swamp Storytelling: residensutbyte med fokus på träskets universum

Vad är ett träsk och vad kan det berätta? I projektet Swamp Storytelling undersöker konstnärer och klimatforskare träsket och dess biologiska och mytologiska funktioner.

Genom ett samarbete mellan Art Lab Gnesta http://www.artlabgnesta.se/och det indiska forskarnätverket Earth CoLab http://earthcolab.com/our-work/ vistades den svenska konstnärsduon Gideonsson/Londré en månad i regnskogarna i Coorg i somras och i höst besöker den indiska illustratören Rajasee Ray residenset på Art Lab Gnesta.

Syftet med utbytet är att kombinera arbetsfälten för naturvetenskaplig forskning och konstnärlig produktion kring aktuella miljöfrågor. Konstnärer bjuds in till fältarbete i nära dialog med forskare för att formulera nya perspektiv på frågor om miljö och klimatutmaningar.

”Vi ser träsket som symboler för rådande klimatpolitik, nödvändiga omvandlingsprocesser och livets vagga. Vad väntar bland djupa rötter och pågående nedbrytning i fuktig dy? Hur kan konsten tala om detta?” Frågar sig Signe Johannesen, konstnärlig ledare på Art Lab Gnesta.

Samarbetet mellan indiska och svenska organisationerna har pågått under flera år. Sedan 2016 är Swamp Storytelling en del av Create in Residence, ett bilateralt residensprogram som initierades av Svenska institutet 2014. Programmet genomförs inom olika konstnärliga områden och syftar till att främja kunskapsutbyte och skapa långsiktiga nätverk mellan individer och organisationer i Sverige och andra länder.