Swedish Dads fotoutställning

Vägen mot jämställdhet börjar hemma. Sverige har en av de mest generösa föräldraförsäkringarna i världen och som möjliggör ett jämställt föräldraskap. Johan Bävmans fotoutställning Swedish Dads innehåller 25 porträtt av föräldralediga pappor och deras syn på sin roll.

Sverige var det första landet i världen som redan 1974 ändrade mammaledighet till föräldraledighet. Drygt 40 år senare tar papporna ut ungefär 25 procent av den totala föräldraförsäkringen. Om pappornas uttag fortsätter att öka i samma takt som den gjort under 2000-talet kommer inte föräldraledigheten bli jämställd förrän år 2040.

Swedish Dads är en fotoutställning med porträtt av pappor som valt att stanna hemma minst sex månader med sina barn. Fotografen Johan Bävman undersöker varför dessa pappor har valt att stanna hemma, vilka erfarenheter det gjort och hur det påverkat deras relation till sin partner och sina barn. Utställningens mål är att visa effekterna av ett mer jämställt föräldraskap på både individ- och samhällsnivå.

“Jag använder porträtt och intervjuer med pappor tillsammans med sina barn i vardagliga situationer med målet att fokusera pappor som väljer familjen före jobb och karriär. Målet är också att fokusera universella kärleksfulla aspekter av föräldraskapet oberoende om du är pappa eller mamma”.
Johan Bävman, fotograf

SI har sedan 2016 erbjudit svenska utlandsmyndigheter att visa utställningen och innan 2017 är slut kommer den att ha visats i 40 länder. I många fall kompletteras utställningen med lokala bilder och lokala samtal om föräldraförsäkring, socialt engagerat fotografi, papparollen och destruktiva maskuliniteter.