Trä på agendan när utställningar på turné landar i trästaden Skellefteå

Trä, innovation och de globala hållbarhetsmålen var svenska teman under arkitekturbiennalen i Venedig 2018. I det hundraåriga växthuset i parken Serra dei Giardini visades utställningen Plots Prints Projections, som handlar om utforskande arkitektur, innovativa material och hållbar produktion vilket gestaltades i sju vackra verk. Nu turnerar utställningen i Sverige tillsammans med fotoutställningen Woodland Sweden och landar i Skellefteå den 22 oktober.

Intresset för att trä ska ersätta andra material vid byggandet av våra städer är såväl en klimatmässig och politisk som en arkitektonisk fråga. Träd hjälper till att minska koldioxidhalten i atmosfären och det är ett av få förnybara byggmaterial. Arkitektur och design kan belysa och hjälpa till att problematisera och stärka kulturen och utvecklingen av hållbart skogsbruk, trätraditioner och träteknologier.

Utställningen Plots Prints Projections kurerad av Ulrika Karlsson producerades som en del i projektet Greenhouse garden – Reflect Project Connect, under Arkitekturbiennalen i Venedig förra året, ett samverkansprojekt mellan flera aktörer som ville rikta ett gemensamt fokus mot träbyggande och hållbarhetsfrågor på världens största mötesplats för arkitektur. 

Nu har utställningen återvänt till Sverige där den tillsammans med fotoutställningen Woodland Sweden ska visas på ett par platser med särskilt intresse för frågorna. Ett av exemplen i Woodland Sweden, som visar trähus från hela Sverige, är det nya kulturhuset Sara i Skellefteå ritat av White arkitekter som kommer att stå klart 2020 och som kommer att bli ett av världens högsta trähus. Nu har utställningarna kommit till just Skellefteå –  en kunskapsnod och trästad med en stor industri – där de ska visas i Skellefteå stadshus till början av januari nästa år.

Till utställningarna hör även paviljongen Loggia d´Ombra som ritats av In Praise of Shadows, och som får sin tillfälliga placering i Stadsparken.

Woodland Sweden producerades av Sveriges arkitekter för Svenska institutet för att uppmärksamma träbyggandet och synliggöra svenskt kunnande på området i en internationell kontext. Genom svenska ambassaders samverkan med lokala intressenter och partners har utställningen visats i över 20 länder sedan 2017.

I samband med invigningen den 22 oktober anordnas ett halvdagsseminarium om och med medverkande i Greenhouse Garden och Plots Prints Projections om träarkitektur, industrin och de globala hållbarhetsmålen. Se hela programmet på Skellefteå kommuns hemsida.

Project Manager

Jenny Bergström Bonmot