Utställningen visar hur livet kan vara för personer med funktionsvariation i våra två länder. Det är starka foton och berättelser av människor med värdighet, integritet och med stora planer för framtiden som de två fotograferna Markus Marcetic från Sverige och Victor Besa från Saudiarabien ger oss.

Enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter ska alla människor, oavsett funktionsvariation, kunna leva ett värdigt liv.

Läs med om Special Olympics World Games in Abu Dhabi 2019 

Läs mer om det svenska deltagandet i Special Olympics Worls Gamed in Abu Dhabi 2019