Utställningen Fake ≠ Fact Info Lab premiärvisas i Etiopien

SI:s utställning på temat om källkritik och demokrati premiärvisas i samband med Medieinstitutet FOJOS konferens Promoting journalism and democracy in practice – Media reform in a time of change, i Addis Abeba 9-10 april.

Behovet att stärka fria och oberoende medier och motverka desinformation är mer aktuellt än någonsin inte minst bland ungdomar som vistas mest i digitala miljöer. Det är mot den bakgrunden SI tagit fram Fake ≠ Fact Info Lab, en utställning i laboratoriemiljö där besökarna får öva upp sin förmåga att tänka och agera källkritiskt.

Fake ≠ Fact Info Lab är framtaget i  samarbete med Arbetets museum och är en vidareutveckling av den i Sverige turnerande vandringsutställningen Det resande demokratilabbet. Fr.o.m. maj erbjuder SI:s materialet för internationellt turnerande som komplement till det undervisningsmaterial som lanserades  2017 under rubriken Fake ≠ Fact. Introducing source criticism in the classroom.

Utställningen visas på United Nations Economic Comission for Africa i Addis Abeba.