Välkommen till Electionville!

Vad är lokal styrning? Vad är egentligen en demokratisk process? Och vem är den till för? Det får deltagarna i välkommen till Electionville lära sig.

Electionville är en fiktiv stad i form av ett pedagogiskt golvspel, där deltagarna tar på sig roller som landstingsmedlemmar. Lika roligt som engagerande är det huvudsakliga målet med Electionville är att utbilda om och ge insikt i hur en demokrati fungerar.

Ursprungligen designat som ett brädspel av det svenska icontent byrån Fabel och på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKR), har Electionville producerats i över 13 000 exemplar och nått över hälften av grundskolorna i Sverige.

Golvspelsversionen av Electionville, som huvudsakligen är avsedd för personer i åldern 15-24 år, kan spelas antingen individuellt eller i grupper. På grund av dess mångsidighet är dock Electionville verktygslådan lämplig för människor i alla åldrar och oavsett politisk tillhörighet. Detta gör Electionville till det perfekta verktyget för att utöva kärndemokratiska värderingar så som inkludering, deltagande och jämställdhet. Att delta i ett spel i Electionville är faktiskt att engagera sig i demokrati.

Modererade gruppsamtal eller seminarier om relaterade teman hålls i samband med spelevenemanget med målgruppen och särskilt inbjudna representanter från lokalsamhället