Walk of Life : En utställning om och av Myanmars HBTQI-grupper

2016 initierade SI och Unstraight Museum tillsammans med Colors Rainbow och Kings’n Queens i Myanmar ett projekt som resulterade i utställningen Walk of Life.

Utställningen, som öppnades i Yangon i december 2016, bygger på intervjuer med c:a 120 HBTQI-individer från olika regioner i Myanmar. Intervjuerna har dokumenterades på video och ljudband och tillsammans med foton och föremål turnérar utställningen i landet, som kompletteras med aktiviteter arrangerade av de lokala HBTQI-grupperna.

Målsättningen är att stärka de existerande HBTQI-grupperna och individerna, dokumentera och kommunicera deras existens i sin närmiljö, samt att ge en alternativ, positiv bild för ökad förståelse och tolerans.