Workshop för huvudsökande Projektinitiering i Östersjöregionen

Välkommen på en digital workshop för dig som funderar på att söka medel i vår utlysning om projektfinansiering för "Projektinitiering i Östersjöregionen".
Person sitter framför dator

Om utlysningen

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde. Du som representerar en svensk organisation kan söka stöd från Svenska institutet för att samarbeta med organisationer i länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Utlysningen för Projektinitiering i Östersjöregionen pågår och stänger 11 februari 2021 kl. 15.00 (CET).

Ansökningsmaterial och mer information finns på vår hemsida.

Om workshoppen

Den digitala workshoppen kommer att fokusera på hur ni identifierar vilken förändring och utveckling ni vill åstadkomma med ert projekt, vilka som bör ingå i ett partnerskap och hur ni utformar ert samarbete.

Datum: 14 januari. (Du väljer 14 januari då det i anmälningsformuläret ligger kvar valet om workshoppen som hölls 10 december 2020)
Plats: Online på Zoom. Länk skickas med bekräftad anmälan.
Tid: 09.00-12.00

Preliminärt schema för workshoppen:

Del 1:
09.00-09.45: Information om Svenska institutets utlysning ”Projektinitiering i Östersjöregionen”.

Del2
10.00-12.00: Interaktivt grupparbete med din och andras idéer för transnationellt samarbete i Östersjöregionen.

Om du avser delta på del 2 krävs det att du är med på del 1. Alternativt att du har varit med på vårt digitala infoträff den 12 januari. För att få ut det mesta av dagen får du som deltagare gärna ta med dig din idé för transnationellt samarbete i Östersjöregionen som du vill utforska och diskutera under workshoppen.

I anslutning till informationen om Svenska institutets utlysning för stödformen ”Projektinitiering i Östersjöregionen” och workshoppen kommer det även att finnas korta filmer som behandlar teman såsom formulering av mål, aktiviteter, hur du presenterar och analyserar er utmaning, och skapar hållbara resultat.

Deltagande är kostnadsfritt. Workshoppen hålls på svenska och är avsedd för svensk huvudsökande. Workshoppen kommer att hållas i Zoom och digitala samarbetsytor som bygger på aktivt deltagande i gruppövningar. Du behöver ha tillgång till en surfplatta eller dator för att delta i workshoppen.

Facilitator för workshoppen är Therese Mithander Udovcic och Daniel Sköld (Peerstage). Personal från Svenska institutet finns med.

Observera att vi har begränsat deltagarantal vid workshoppen. Säkra din plats och anmäl dig så snabbt som möjligt. Svenska institutet kommer att bekräfta ditt deltagande per epost. De som inte har fått plats kommer att placerats på en reservlista.

Anmäl dig här.

Om du har frågor om workshoppen eller utlysningen, kontakta oss:

Annika Claesson

Camilla Wristel

Gabor Schneider

Markus Boman