Workshop för huvudsökande Projektinitiering i Östersjöregionen

Välkommen på en digital workshop för dig som funderar på att söka medel i vår utlysning om projektfinansiering för "Projektinitiering i Östersjöregionen". 
En bro över vatten

Om utlysningen

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde. Du som representerar en svensk organisation kan söka stöd från Svenska institutet för att samarbeta med organisationer i länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Utlysningen för Projektinitiering i Östersjöregionen pågår och stänger 11 februari 2021.

Ansökningsmaterial och mer information finns på vår hemsida. ​

Om workshoppen

Den digitala workshoppen kommer att fokusera på hur ni identifierar vilken förändring och utveckling ni vill åstadkomma med ert projekt, vilka som bör ingå i ett partnerskap och hur ni utformar ert samarbete.

Datum: 10 december (anmälan senast 8/12) eller 14 januari (anmälan senast 12/1). Du väljer antingen 10 december eller 14 januari.
Plats: Online på Zoom. Länk skickas med bekräftad anmälan.
Tid: 09.00-12.00

Preliminärt schema för workshoppen:

09.00-09.45
Del 1: Information om Svenska institutets utlysning ”Projektinitiering i Östersjöregionen”.

10.00-12.00
Del 2: Interaktivt grupparbete med din och andras idéer för transnationellt samarbete i Östersjöregionen.

Det går bra att endast delta på del 1. Om du avser delta på del 2 krävs det att du är med på del 1. För att få ut det mesta av dagen får du som deltagare gärna ta med dig din idé för transnationellt samarbete i Östersjöregionen som du vill utforska och diskutera under workshoppen.

I anslutning till informationen om Svenska institutets utlysning för stödformen ”Projektinitiering i Östersjöregionen” och workshoppen kommer det även att finnas korta filmer som behandlar teman såsom formulering av mål, aktiviteter, hur du presenterar och analyserar er utmaning, och skapar hållbara resultat.

Deltagande är kostnadsfritt. Workshoppen hålls på svenska. Workshoppen kommer att hållas i Zoom och digitala samarbetsytor som bygger på aktivt deltagande i gruppövningar. Du behöver ha tillgång till en surfplatta eller dator för att delta i workshoppen.

Facilitator för workshoppen är Therese Mithander Udovcic och Daniel Sköld (Peerstage). Personal från Svenska institutet finns med.

Observera att vi har begränsat deltagarantal vid workshoppen. Säkra din plats och anmäl dig så snabbt som möjligt. Svenska institutet kommer att bekräfta ditt deltagande per epost. De som inte har fått plats kommer att placerats på en reservlista.

Anmäl dig här.

Om du har frågor om workshoppen eller utlysningen, kontakta oss:

Annika Claesson

Camilla Wristel

Gabor Schneider

Markus Boman