Workshop för svenska huvudsökande Projektinitiering i Östersjöregionen

Välkommen på en digital workshop för dig som funderar på att söka medel i vår utlysning om projektfinansiering för "Projektinitiering i Östersjöregionen".
Working from home

Om workshoppen
Den digitala workshoppen syftar till att ge stöd i projektutvecklingsprocessen. Workshoppen fokuserar på hur ni kan utveckla och beskriva en projektlogik utifrån Svenska institutets ansökningshandlingar. Upplägget bygger på interaktiva moment och dialog. Under workshoppen kommer ni även att ges tillfälle att lyfta de utmaningar som ni har stött på i er projektutveckling.

Ett mer detaljerat program publiceras i början av januari.

Datum: 26 januari 2022
Plats: Online på Zoom. Länk skickas med bekräftad anmälan.
Tid: 09.00-11.30
Anmälan: Anmäl dig här.

Workshoppen hålls på svenska och är avsedd för svensk huvudsökande.

Workshoppen kommer att hållas i Zoom och digitala samarbetsytor som bygger på aktivt deltagande i gruppövningar. Du behöver ha tillgång till en surfplatta eller dator för att delta i workshoppen.

Facilitator för workshoppen är Therese Mithander Udovcic och Daniel Sköld (Peerstage). Personal från Svenska institutet finns med.

Program

 • Välkomna
  Svenska institutet
 • Introduktion och förväntningar på workshoppen.
  Deltagarnas får en genomgång av dagens agenda och bekantar sig med verktyget Mural.
 • Partnerskap och policy – att beskriva varför just ni ska göra det här tillsammans
  Peerstage ger en kort föreläsning kring partnerskap och policy.
 • Vart ska ni nå? Fyra scenarier.
  En interaktiv övning som startar med att deltagarna får rösta fram ett av fyra scenarier att arbeta mer på djupet med. Notera att samtliga fyra scenarier kommer att belysas under dagen:

  • förbereda och skriva fram en ansökan till ett EU-program
  • påverka policyutvecklingen
  • utvecklas och breddas till ett strategiskt partnerskap
  • testa och utveckla en metod

I mindre grupper kommer deltagarna att få testa att göra en problemanalys (utifrån ett fiktivt problem) och sedan vända den till en målstruktur. Det ges även tid för reflektion utifrån deltagarnas egna projektidéer.

 • Risker och hållbarhet.
  Peerstage ger en kort föreläsning om hur man kan hantera sin riskanalys och hållbarhet/långsiktighet.
 • Open mic om de övriga tre scenarierna
  Ställ dina frågor och få svar från SI, workshopledare och andra projektledare.
 • Avslutande reflektioner
  Peerstage och Svenska institutet

Om utlysningen
Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och i vårt närområde. Du som representerar en svensk organisation kan söka stöd från Svenska institutet för att samarbeta med organisationer i länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Utlysningen för Projektinitiering i Östersjöregionen pågår och stänger 15 februari 2022 kl. 15.00 (CET).

Ansökningsmaterial och mer information finns på stödformens hemsida.