Forskningsrapport – Hur fungerar bilden av ett land?

SI introducerar den första rapporten i en forskningsserie som syftar till att belysa olika aspekter av hur bilden av ett land fungerar. Denna rapport undersöker hur uppfattningen om ett land formas. Forskare vid Public Policy and Management Institute (PPMI) i Lettland har författat rapporten.

Läs rapporten här: Mechanisms underpinning perception

Forskningsteamet har tidigare skrivit en rapport om bilden av EU: Analysis of the perception of the EU and of EU’s policies abroad