Fotoutställning i Lettland sätter ljus på fördomar

Fotoutställningen IKONER visar porträtt av svenska modeller med Downs syndrom. Utställningen är en del av SI:s och Glada Hudiks projekt ”Barn föds inte med fördomar”, som pågått i Lettland sedan 2016 inom ramen för SI:s stöd till Östersjöregionen.
Fotografi från utställningen IKONER, föreställnade ung flicka med Downs syndrom som Jeanne d'Arc.

I kulturcentret i Segulda i Lettland visas just nu fotoutställningen IKONER. De 21 fotografierna, som premiärvisades på Fotografiska i Stockholm 2016, består av porträtt av svenska modeller med Downs syndrom. Bilderna berättar om drömmar och förhoppningar om att få vara en del av samhället, konsten och populärkulturen. Porträtten är tagna av fotografen Emma Svensson.

Situationen för personer med intellektuella funktionshinder i Lettland skiljer sig betydligt från den i Sverige, trots att det bara är 30 mil mellan länderna. Det förekommer att barn lämnas bort redan vid födseln, och att de sedan tillbringar sina liv på institution avskilda från omvärlden. Antalet institutioner har minskat sedan den kommunistiska tiden, men inte i den omfattning som man kan önska och personer med intellektuella funktionshinder är mindre inkluderade i samhället.

IKONER är en del av SI:s och Glada Hudiks projekt ”Barn föds inte med fördomar”, som pågått i Lettland sedan 2016 inom ramen för SI:s stöd till Östersjöregionen. Syftet är att inspirera lärare och elever att tillsammans diskutera och fundera kring de fördomar som finns mot personer med intellektuella funktionshinder, för att på sikt minska avstånden mellan människor och öka integreringen.

Pär Johansson, verksamhetsledare på Glada Hudik, förbereder personer med intellektuella funktionshinder som besöker skolor och delar med sig av sina erfarenheter samt håller i utbildningsdagar för lokala projektledare och lärare. Den svenska ambassaden i Riga utgör ett nav för projektet.