Gängkriminalitet ger uppmärksamhet i internationella medier

Den senaste tidens skjutningar och sprängningar kopplade till gängkriminalitet har skapat rubriker om Sverige i nyhetsmedier runt om i världen. Men bilden som framträder är inte ny. Våra nordiska grannländer har under en längre tid intresserat sig för brottsutvecklingen i Sverige.
Bild på Rosenbad och Sveriges Riksdag

SI har undersökt rapporteringen om Sverige i utvalda medier i Norge, Finland, Danmark, USA, Storbritannien, Ryssland och Tyskland samt reaktionerna i sociala medier på engelska, tyska, norska, danska, finska och arabiska. Nyhetsrapporteringen om Sverige dominerades i slutet av september av gängkriminalitet, förutom i Ryssland. Mest omfattande var rapporteringen i de nordiska länderna. Även i sociala medier präglade den senaste tidens händelser diskussionerna om Sverige, framför allt på engelska och tyska.  

En upptrappning  

Större delen av rapporteringen om gängkriminalitet består av uppgifter om skjutningar och sprängningar. Rubrikerna är spetsiga. Särskilt nordiska medier följer händelseutvecklingen noga, men även i andra länder lyfts statistik och citat från polis, politiker och allmänhet. Den senaste tidens händelser beskrivs som en del av en långvarig negativ utveckling. Sverige rapporteras ha kämpat med gängkriminalitet länge, men utvecklingen har eskalerat. Statistisk presenteras om september månad som den dödligaste månaden på flera år när det gäller skjutvapenvåld. Tyska medier, däribland Tagesspiegel, rapporterar om att människor regelbundet dör, ofta unga män eller minderåriga. Ungas inblandning i gängkriminalitet behandlas i ett flertal internationella medier. Yle citerar till exempel Jale Poljarevius, underrättelsechef i polisregion Mitt, som menar att gäng anställer tonårsmördare eftersom det svenska rättsväsendet behandlar unga alltför mjukt.   

Sverige beskrivs vara i ett mycket svårt läge, det talas om kris och någon gång krig. ”Vilda västern” menar Daily Mail. ”Krigszon” och ”barnsoldater”, skriver Independent. Statsminister Ulf Kristerssons tal till nationen den 28 september får genomslag och tas upp av bl.a. Iltalehti, Spiegel och BBC. Internationella medier plockar bland annat upp uttalandet om att ”Sverige aldrig sett något liknande” samt att regeringen vill att Försvarsmakten ska hjälpa polisen i arbetet mot de kriminella gängen. Även uttalandet om att en ”ansvarslös invandringspolitik och en misslyckad integration har fört oss hit” tas upp. 

Ett förändrat Sverige  

Utöver återrapportering om enskilda händelser förekommer några mer analyserande artiklar som berör Sverige som föregångsland. Independent menar att den skandinaviska modell för ett ”rättvist och progressivt” samhälle som gått på export nu hotas inifrån. Berliner Zeitung är inne på samma spår och menar att Sverige under lång tid betraktats som en symbol för fredlighet, men att en uttalad gängkonflikt utmanar den bilden. En del nordiska medier tar upp vad utvecklingen i Sverige skulle kunna betyda för de egna länderna. Verdens Gang skriver om rädslan för att hamna i ”det svenska tillståndet”. 

Brottslighet och migration vävs samman, främst i sociala medier 

Läget i Sverige har väckt reaktioner även i sociala medier. Delvis liknar bilden den som framträder i nyhetsmedierna, med statistik och citat från bland annat Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Framför allt verkar man ta fasta på att regeringen överväger att sätta in militären, vilket fått symbolisera allvaret i situationen. Det förekommer till exempel uttryck som ”militären sätts in i Bullerbyn” i Tyskland. Att de som uttryckt sina åsikter anser att situationen är allvarlig framgår av att de använder ord som ”inbördeskrig” och ”failed state”.   

Men diskussionerna stannar sällan vid händelser som utspelats nyligen. En mer generell diskussion tar ofta vid, inte minst på tyska, finska och engelska. Brottsligheten kopplas ofta till migrationspolitiken, främst i sociala medier och på forum som Reddit. Dels genom enskilda beskrivningar, som att det rör sig om ”importerat gängvåld”, att ”multikulturalism förstör” och genom hänvisningar till att nya regler för utvisningar visar att ”Sverige äntligen har förstått”. Men det görs även genom kritik av svensk migrationspolitik historiskt och migration generellt, även utanför Sverige. Enstaka referenser görs till president Donald Trumps tal 2017 om ”vad som hände i Sverige igår kväll”, då han anses ha haft rätt.  

I sociala medier på arabiska förekommer en delvis annan diskussion. Precis som på andra språk förekommer reaktioner på de aviserade hårdare utvisningsreglerna. Antalet inlägg är relativt få, men har en mer kritisk ton. Man menar att skulden enbart läggs på invandrare, vilket uppfattas som rasistiskt och orättvist.