Glada Hudik teatern till Georgien -uppmärksammas för integrering av personer med intellektuella funktionshinder

Barn föds inte med fördomar är ett skolprojekt som i höst startar i fem pilotskolor i Georgien. Eleverna kommer lotsas genom ett åtta-stegs program för att öka kunskaper om hur det är att leva med intellektuellt funktionshinder för att minska stigmatisering och utanförskap.
Mariam Kovziridze håller en föreläsning för barn i skola N 21, klass 4 i Tblisi, Georgien. Fotograf: Elene Buadze.  Bilden visar föreläsaren och alla elever glada tillsammans i ett gruppfoto.

Glada Hudik-teatern involverar skolor och organisationer med ett material som delvis har georgiskt innehåll i form av nyproducerade filmer, foton och intervjuer. Personer med intellektuella funktionshinder kommer besöka skolor och berätta om sitt liv efter att de utbildats i presentationsteknik av Glada Hudik-teatern. Det blir beundransvärda prestationer, då personer med intellektuella funktionshinder ofta lever i utanförskap och inte vana vid att vara i centrum.

Den opinionsbildande effekten av Glada Hudik-teaterns närvaro i landet utnyttjas i sociala medier. Efter visningar av filmen Hur många lingon finns det i världen deltar Glada Hudik-teaterns grundare och verksamhetsledare Pär Johansson och projektledaren Anuki Sturua i efterföljande diskussion digitalt.

Projektledare på Svenska institutet: Sylvia Augustinsson