USA UK

Antal nyhetsartiklar publicerat om Sverige av de största amerikanska nyhetsmedierna och engagemangsnivå, mätt i hur mycket artiklarna delats på sociala medier. Från och med 2015-05-03 till och med 2020-05-03.

Antal nyhetsartiklar publicerat om Sverige av de största amerikanska nyhetsmedierna och engagemangsnivå, mätt i hur mycket artiklarna delats på sociala medier. Från och med 2015-05-03 till och med 2020-05-03.