”Jag använder nästan allt vi lärde oss både privat och i mitt yrkesliv”

Shreejana Bajracharya berättar om hur programmet "Young Connectors of the Future" påverkade hennes arbete som försvarare av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det hjälpte henne att få kontakt med både sin personal och de unga kvinnor som hon försöker rädda.
En kvinna som ler, står utomhus på en gata.

När Shreejana ansökte till ”Young Connectors of the Future” (YCF) hade hon redan en ledande roll i en organisation som arbetar för unga kvinnor och särskilt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Hon behövde programmet för att lära sig mer om sammankopplingen mellan en ledare och teamet. Hur man leder med passion och förstår allas personliga behov.

– Så snart Nepal stod på listan över länder ansökte jag omedelbart. Jag ville verkligen bli en YCF-alumni på grund av allt det fantastiska jag hade hört om programmet. Jag hade till och med försökt att anpassa de saker jag hade hört om programmet i andra hand. Jag kände att jag behövde vägledning och en teknik för mitt ledarskap.

Programmet lät henne öva på att arbeta i grupp och därigenom förstå relationerna inom en arbetsgrupp, hur man kommunicerar inom gruppen och hur man får kollegor att arbeta bra tillsammans.

– Under programmets gång lärde jag mig att ta fasta på icke-verbal kommunikation från mitt team. SRHR är en känslig fråga i Nepal. Att lära sig läsa icke-verbal kommunikation har hjälpt oss mycket. I mitt arbete är det viktigt att göra saker lätta att förstå. Att ge ut råd om säker abort handlar om att först läsa klienten. YCF gav mig en plattform och insikter i hur man genomför dessa intervjuer och pratar med alla inblandade och läser av deras icke-verbala kommunikation.

Programmet hjälpte Shreejanas hela organisation att se över sin ledarskapsfilosofi.

– Tidigare har vi alltid drivit vår personal mot mål. Vi glömde ibland att tänka på personalens välbefinnande. När jag kom tillbaka från Sverige pratade jag med min chef och förklarade vad vi hade lärt oss på YCF. Det ledde till att ledningen på vårt kontor gjorde en bedömning tillsammans med externa konsulter som utvärderade. Jag höll till och med i några sessioner direkt från YCF.

Hon uppskattade också att YCF var så mångfacetterad. Eftersom deltagarna i programmet fokuserade på olika saker – vissa på teknisk innovation, andra på sociala medier eller konstterapi – var det lätt att se möjligheter där fält överlappade varandra.

– Mina deltagare hjälpte mig se sambandet mellan SRHR och psykiska problem. Senare i mitt arbete insåg jag också att vi behövde införliva lite mentalvård i vår verksamhet. Det var rådet från en av deltagarna vid YCF.

Shreejana har kunnat använda många saker från programmet i sitt arbete, både direkt och indirekt.

– Vi startade ett nätverk bestående av feministiska organisationer. Jag kunde projicera det jag hade lärt mig under programmet inom detta nätverk. Det har hjälpt mig att stötta de människor som organiserar sig kring denna känsliga fråga för att se till att de är mentalt ok och starka. Jag har använt en hel del av träningskomponenterna från YCF i mitt arbete.

– Allt jag lärde mig genom YCF har jag praktiskt genomfört inom min organisation. Till exempel vikten av att addera nöje och passion till ett program. Då inser folk betydelsen av att nå dessa mål och anledningen till att vi tillhandahåller dessa tjänster.

Läs mer om vad SI alumner gör över hela världen och kom i kontakt med ett lokalt nätverk. 

Mer information om SI ledarskapsprogram.

Obs: Ledarskapsprogrammet ”Young Connectors of the Future” (YCF) arrangerades av SI under 2013 – 2018 och riktade sig till unga ledare från civilsamhället med ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. 2019 inleddes ett nytt program, ”SI Leader Lab”, med syfte att skapa en plattform för ett varaktigt utbyte mellan unga ledare från civilsamhället som jobbar för ökad jämställdhet i Sydasien, Mellanöstern och Nordafrika.