”Jag ser det som ett privilegium att bli accepterad till YCF”

Harshit Gupta tycker det är viktigare att förändra världen till det bättre än att ha ett välbetalt jobb eller nå personliga vinster. Han är utbildad ingenjör och en social entreprenör. Han visste redan att han ville arbeta för jämställdhet, men programmet "Young Connectors of the Future" (YCF) hjälpte honom att arbeta mer effektivt och lyssna mer på dem han vill hjälpa.
En man med glasögon i en randig tröja som ler och befinner sig utomhus.

Harshit Gupta startade ungdomsorganisationen ”Womenite” medan han utbildade sig till ingenjör vid Delhi University. Efter examen försökte han sig på ett jobb på ett It-företag, men insåg snart att han inte tog det helhjärtat. Han ville vara på ”Womenite”, heltid om möjligt.

Vid en nyligen genomförd kampanj som resulterade i att 200 000 bindor delades ut, hjälpte han själv till att dela ut dem. Att vara med praktiskt är enda sättet han kan se effekten. Han tror också att hans roll på ”Womenite” hjälpte honom att bli antagen till programmet ”Young Connectors of the Future” (YCF) 2018 som arrangerades av Svenska institutet.

– Eftersom det är ett svenskt program och Sverige ligger långt i framkant när det gäller jämställdhet och uppenbarligen prioriterar det. Jag tror inte att ha grundat en kvinnoorganisation kan ha skadat mina chanser. Hur som helst ser jag det som ett stort privilegium att ha accepterats av YCF.

Harshit uppskattade många av komponenterna i programmet, som att lära sig om designtänkande och kapacitetsuppbyggnad, samt att lära sig nya verktyg och tekniker.

– Jag har varit på många andra program men YCF skilde sig helt från de andra. Bara det faktum att vi fick se Sverige var fantastiskt. Först låg fokus på att bygga band mellan oss. Ingen av de andra programmen hade detta. YCF handlade om så mycket mer än att delta i föreläsningar och lära sig fakta.

Harshit förklarar vad han tror gjorde störst skillnad:

– Både under lektioner och på fritiden uppmuntrades vi att komma närmare som en grupp. De delade in oss i mindre grupper vilket var riktigt bra. Det gjorde våra interaktioner bättre och mer intima. Vi hade gott om tid att prata och verkligen lära känna varandra. Det tillförde mycket värde utöver den typ av kunskap vi förväntade oss.

Dessa visade sig vara relationer som skulle hålla. Harshit har hållit kontakten med SI:s alumnnätverk.

– Det finns stort förtroende inom nätverket, och det är därför vi håller kontakten och utbyter idéer och samarbetsmöjligheter. Jag har använt nätverket själv, särskilt för specifika kampanjer som vi planerar på ”Womenite”.

Harshit har haft användning av sessioner och föreläsningar om ledarskap och annat, och han kan använda det i sitt arbete på ”Womenite”. Han kommer särskilt ihåg en föreläsning om de olika egenskaperna hos en ledare som tog upp vikten av att aktivt lyssna på de omkring dig. Föreläsningarna förstärktes sedan av upplevelser.

– Vi besökte ett café som drivs av blinda människor. Allt inuti var helt mörkt så ingen kunde se. Det fick oss att sätta oss in i deras situation. Jag lärde mig pausa och reflektera. Och att lyssna på vad människor behöver. Så detta har förändrat hur vi gör saker på ”Womenite”. Nu frågar vi kvinnorna och tjejerna vad de tycker och vad de behöver. Vi brukade anta en hel del.

I framtiden hoppas han att han kommer att fortsätta och att ”Womenite” kommer att växa.

– Det finns mycket att göra. Jag skulle vilja expandera för att kunna nå så många människor som möjligt. Att minska antalet sexuella övergrepp i Indien.

Läs mer om vad SI alumner gör över hela världen och kom i kontakt med ett lokalt nätverk. 

Mer information om SI ledarskapsprogram.

Obs: Ledarskapsprogrammet ”Young Connectors of the Future” (YCF) arrangerades av SI under 2013 – 2018 och riktade sig till unga ledare från civilsamhället med ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. 2019 inleddes ett nytt program, ”SI Leader Lab”, med syfte att skapa en plattform för ett varaktigt utbyte mellan unga ledare från civilsamhället som jobbar för ökad jämställdhet i Sydasien, Mellanöstern och Nordafrika.