Kompetensbristen största hotet mot investeringar

Tillgång till rätt kompetens är en knäckfråga för många svenska företag och avgörande för dem som vill kunna utvecklas, investera och konkurrera på en global marknad. Många svenska regioner växlar nu upp arbetet för att locka internationella talanger till Sverige.
Malin Wilsson och Lisa Truedsson, SI, tillsammans med Alicia Parvin, Invest Stockholm och Joonas Halla från Business Finland och Erik Kruger från Invest Stockholm.

I förra veckan deltog Svenska institutet på en konferens med fokus på dialog, erfarenhetsutbyte och goda exempel inom talangattraktion och kompetensförsörjning, arrangerad av Invest Stockholm för Stockholm Business Alliance. SBA är ett partnerskap mellan 55 kommuner i åtta län som bland annat arbetar med att attrahera utländska investeringar och talanger samt att marknadsföra regionen internationellt.

Under dagen berättade bland annat Skellefteå kommun om de stora och långsiktiga satsningar på platsvarumärke och talangattraktion som nu gör den gröna omställningen, med stora etableringar av exempelvis Northvolt i regionen, möjlig.

SI berättade om det kommunikationsmaterial som finns att tillgå för regioner och andra aktörer som vill locka talang och investeringar till Sverige. Det blev intressanta diskussioner om Sverigebilden, behovet av att skapa kännedom om Sverige som en intressant karriärdestination och hur man kombinerar lokala och nationella satsningar.

Ta del av mer material om Sverige på www.sharingsweden.se 
Bland annat SI:s kommunikationskoncept för handel, investeringar och talangattraktion Pioneer the possible.