Graf Sverigebilden kvartalsrapport

Publiceringar om Sverige i relation till coronapandemin april–juni 2020. I materialet ingår inlägg från sociala medier, bloggar, forum och nyhetsartiklar. För att hitta publiceringar som rör coronaviruset är ord där corona ingår inkluderade, men även ord som relaterar till händelsen så som ”self isolation”, ”herd immunity” och liknande.

Publiceringar om Sverige i relation till coronapandemin april–juni 2020. I materialet ingår inlägg från sociala medier, bloggar, forum och nyhetsartiklar. För att hitta publiceringar som rör coronaviruset är ord där corona ingår inkluderade, men även ord som relaterar till händelsen så som ”self isolation”, ”herd immunity” och liknande.