Ledare från civilsamhället möts i SI Leader Lab

Denna vecka satte SI Leader Lab igång, med 90 unga ledare från civilsamhället i 21 länder. Nytt för i år är att deltagarna arbetar för mål 16 inom Agenda 2030 – fredliga och inkluderande samhällen. Vi är även glada att vi i år har deltagare från Armenien, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina.
Kvinnor och män som medverkar i ett online möte.

SI Leader Lab är SI’s ledarskapsprogram för ledare i det civila samhället från Sydasien, Mellanöstern, Nordafrika och Östeuropa som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig driva effektivt kampanjarbete. I år ha programmet expanderat till Östeuropa, och därmed blir det två program med deltagare från tre regioner: 30 deltagare från Östeuropa och 60 deltagare från Sydasien, Mellanöstern och Nordafrika.

– Vi är glada att kunna genomföra programmet med deltagare från alla programländer, inklusive Ukraina, säger Ulrika Engström, en av de programansvariga på Svenska institutet. Det känns som att det här programmet behövs mer än någonsin just nu.

– Jag hoppas kunna utvecklas som människa och som ledare genom fördjupande diskussioner och reflektioner, säger Mariia Hereles, kommunikationschef på ”Agency for Legislative Initiatives” i Ukraina. Organisationen har ett nära samarbete med det ukrainska parlamentet och övervakar bland annat dess framsteg med den parlamentariska reformen.

– Jag hoppas även att få utbyta erfarenheter och att få samarbeta med andra ledare, eftersom vi alla, trots olikheterna, har ett gemensamt mål – att stärka demokratin i världen.

– Jag är så glad över att ha blivit utvald i den här gruppen med aktivister från så många länder. Efter våra första sessioner märker man att alla är ivriga att bidra till programmet. Jag ser fram emot att få utöka mitt nätverk och få lära mig mer om olika påverkansverktyg, säger Souhaieb Ferchichi, koordinator för civilsamhällesorganisationer på IWATCH, en organisation som arbetar med anti-korruption i Tunisien.

Under programmet kommer deltagarna att få lära sig verktyg och kunskap som stärker deras arbete med kampanjer. De kommer även få möjlighet att utveckla sitt ledarskap och skapa nya nätverk. Programmet pågår online under fyra månader från mars till juni.

För mer information om SI Leader Lab (eng).