Loreens vinst i Eurovision 2023 ökar synligheten för Sverige

Sveriges bidrag brukar placera sig högt i Eurovision. Med vinsten 2023 har vi tillsammans med Irland flest vinster. Sveriges goda resultat har bidragit till att skapa internationell uppmärksamhet för Sverige som musiknation. Att arrangera Eurovision i Sverige har potential att bidra till ökad kännedom om vårt kulturutbud och andra delar av samhället.

Eurovision är den kulturella händelse som tenderar att väcka enskilt störst uppmärksamhet internationellt. Evenemanget följs av miljoner människor runt om i världen och många länder får en ökad uppmärksamhet.

Eurovision 2023 är inget undantag. Loreens vinst har bidragit till ökad synlighet och engagemang för Sverige i synnerhet. Stora internationella nyhetsmedier rapporterade snabbt om vinnaren (exempelvis The Guardian, Welt, Le Monde, La Republica, Reuters, Yle), och reaktionerna i sociala medier lät inte heller vänta på sig.

Totalt omnämndes Sveriges bidrag runt 200 000 gånger i samband med finalen vilket gav Sverige klart mer uppmärksamhet än vanligt i sociala medier och nyhetsmedier. Sveriges vinst resulterade också i mångfalt större genomslag än vi fått de senaste åren i samband med tävlingen. Uppmärksamheten är inte isolerad till Europa utan syns även i en mängd andra länder, inte minst i stora länder som USA, Indien och Argentina.

Graden av engagemang visar sig även i beteendet på sociala medier. Förutom ett stort antal artiklar och inlägg på sociala medier noteras över 1 miljon likes och kommentarer. På Twitter, där den största andelen reaktioner har registrerats, utgjordes merparten av inläggen av originalinnehåll. Det innebär att de uttryckte egna åsikter och inte bara var återpubliceringar av andras inlägg. Reaktionerna sker dock under en mycket begränsad tidsperiod, vilket ger en intensiv men kortvarig uppmärksamhet.

Figur 1: Grafen visar det totala antalet inlägg på sociala medier, bloggar, forum och nyhetsartiklar samt engagemangsnivåer om Sverige utomlands mellan 1 – 15 maj 2023.

Eurovision skapar mer uppmärksamhet och engagemang än andra svenska kulturhändelser. Tillkännagivandena av årets mottagare av Nobelpris tenderar visserligen också att få intensiv uppmärksamhet när det sker och omnämns i högre grad vid andra tillfällen, men når inte samma nivåer gällande volym eller engagemang som Eurovision.

Starka reaktioner – ”fel låt vann”

I inläggen på sociala medier återfinns en blandning av reaktioner, både positiva och negativa. I många inlägg gratuleras Sverige och Loreen och både Sverige och Loreen lyfts fram som historiska med sina segrar. Men en stor del av reaktionerna ger också uttryck för att fel låt vann. Vissa uttrycker åsikter om bidraget i sig, att var för seriöst, utstuderat professionellt och tillrättalagt. Andra anser att tävlingen inte var tillräckligt spännande i och med att favorittippade Sverige vann. I en kommentar i The Telegraph lyfts att det nästan var onödigt att det hölls en tävling när vinnaren var så (bra och) given på förhand. Bland reaktionerna på sociala medier syns även inlägg, i vad som bedöms vara i humoristisk anda, om att bojkotta IKEA, att det svenska bidraget är en blandning av olika låtar och att det är suspekt, nära på en konspiration, att Sverige nu får anordna Eurovision Song Contest när det är 50 år sedan ABBA:s vinst.

Att det finska bidraget vann publikens röster nämns frekvent och bidraget lyfts ofta som den rättmätiga vinnaren, något som noterats både i och utanför Finland. På Twitter förekommer en stor mängd inlägg med rubriken ”Finland berövades vinsten” och åsikter om röstningssystemet med juryröster ifrågasätts. Finland är även det land som tillsammans med Sverige fick störst uppmärksamhet i samband med tävlingen, till och med större uppmärksamhet än Sverige i samband med semifinalen.

Eurovision 2024 ett tillfälle att skapa ökad kännedom om Sverige

Bilden av Sverige är god men en utmaning är att vi inte är särskilt välkända utanför vårt närområde. Vi är visserligen mer välkända än våra nordiska grannländer, men andra liknande länder som Schweiz är betydligt mer välkända både i Europa och i andra delar av världen. Många utomlands har hört talas om Sverige men har inte så mycket kunskap om vad som skiljer ut Sverige från andra länder.

Globalt sett är inte kultur ett av Sveriges viktigaste styrkeområden. Men tittar vi i Europa rankas Sverige på plats åtta bland 121 länder i Global Soft Power Index, jämfört med 19:e plats om man frågar globalt – en bra bit före våra nordiska grannländer. Kultur är en mycket viktig kanal när människor skaffar sig information om andra länder och stora evenemang får mycket uppmärksamhet. Att stå värd för Eurovision 2024 ger Sverige en stor möjlighet att skapa synlighet och nå väldigt många. Ett evenemang av Eurovisions storlek kan bidra till ökad kännedom om vårt kulturutbud, men även om andra delar av samhället. I förlängningen kan det leda till ett ännu större intresse för Sverige, något som gynnar bland annat turism och näringsliv. Stockholms handelskammare beräknar att värdskapet innebär 310 miljoner kronor i form av besöksintäkter, och då är inte marknadsföringsvärdet inräknat.

Figur 2: Grafen visar de nordiska ländernas placering i kategorin Konst och underhållning i Global Soft Power Index mellan åren 2020–2023 i andra europeiska länder.