Madeleine Sjöstedt om bilden av Sverige

Svenska institutet får många frågor om bilden av Sverige utomlands. Här redogör Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för SI, för Sverigebilden nu, SI:s ansvar och arbetet framåt.

Sverigebilden omnämns just nu i många sammanhang kopplat till bland annat säkerhetsläget och den svaga kronan. ”Hur påverkar koranbränningarna Sverigebilden?” ”Hur kan vi stärka Sverigebilden?” Frågorna till Svenska institutet, som är den myndighet som har till uppdrag att bevaka och analysera Sverigebilden, har varit många den senaste tiden. Här redogör Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för SI, för myndighetens ansvar och arbetet framåt.

Vad menas egentligen med “Sverigebilden”?
Det är hur en allmänhet eller specifik målgrupp i utlandet uppfattar Sverige. När vi analyserar Sverigebilden undersöker vi också hur internationell nyhetsmedia och sociala medier porträtterar om Sverige. Och hur Sverige presterar i förhållande till andra länder i internationella jämförelser, undersökningar eller publicerade index.

Vad är SI:s roll kopplad till Sverigebilden?
Svenska institutet är den myndighet som har till uppdrag att bevaka och analysera Sverigebilden. Vi tar fram analyser och rapporter om bilden av Sverige. Det gör vi genom egna studier, omvärldsbevakning och analys och bygger därmed kunskap om specifika frågor och händelser som kan påverka bilden av Sverige.

Varför är det viktigt att studera Sverigebilden?
Det är avgörande att Sverige betraktas som en intressant partner globalt, för vårt lands attraktionskraft, för våra relationer till omvärlden, möjligheter till handel och för vår säkerhet. För att kunna bygga internationella relationer behöver vi förstå hur världen utvecklas och hur Sverige kan vara intressant för samarbeten med andra.

Vad skiljer er från andra myndigheter som också pratar om bilden av Sverige?
SI följer samtalet om Sverige brett, men vi följer inte enskilda aktörer, det gör Myndigheten för Psykologiskt Försvar (MPF). Vi bedömer inte heller graden av hot mot Sverige, det gör Säkerhetspolisen (SÄPO).

Vi står även bakom Sveriges officiella webbplatser och kommunicerar på engelska, ryska och arabiska. I vår nära kontakt med följarna kan vi tidigt se när nya typer av narrativ börjar få fäste och sprids vidare.

Har bilden av Sverige förändrats det senaste året?
Koranbränningarna har väckt starka reaktioner i den muslimska världen och uppmärksammats brett av internationella medier. Vi noterar att Sverige nu omnämns i nya sammanhang jämfört med för några år sedan.

Koranbränningar, desinformation om svensk socialtjänst, gängrelaterat våld och den svenska Nato-processen är exempel på teman. Vi ser också att Sverige har tappat i attraktionskraft i vissa länder såsom Kina, Turkiet och Saudiarabien.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att bilden av Sverige utomlands generellt sett är god. Bilden av ett land påverkas av många saker. För Sverige har ett stabilt samhällsstyre, välkända varumärken, forskning i framkant och vårt arbete för miljö och klimatskydd gett en robust grund och ett högt förtroende internationellt.

Hur allvarligt är läget?
Sverige befinner sig i ett utsatt läge. Det finns aktörer som vill skada Sverige och svenska intressen genom att medvetet sprida och underblåsa falska budskap om Sverige. Upprepade budskap om att Sverige kränker muslimer och att det är staten som står bakom det, försämrar förutsättningarna för Sverige och svenska aktörer att verka. Det är naturligtvis allvarligt.

Hur kan SI bidra till en förbättrad Sverigebild?
Vårt uppdrag är att sprida information och öka intresset och förtroendet för Sverige. Det gör vi genom kommunikation och relationsskapande insatser. En viktig uppgift för SI och andra svenska främjarorganisationer kommer att vara att öka kännedomen om Sverige hos utvalda målgrupper. Det blir särskilt viktigt i MENA-regionen där vi vet att kunskapen är relativt låg.

Genom universitet, ambassader och kulturinstitutioner sprider vi information om Sverige. SI kommunicerar även direkt mot utländska målgrupper och ansvarar för Sveriges officiella @sweden-kanaler som finns på engelska, arabiska, ryska och kinesiska samt även på franska via SI Paris. Sammanlagt har vi över 3 miljoner följare.

Digital kommunikation är ett effektivt verktyg för att bemöta påståenden om vårt land men vi ser också till att unga talanger och ledare får komma till Sverige genom våra stipendie- och ledarskapsprogram. Våra alumner är också en stor tillgång för att sprida information om Sverige.

På vilket sätt kan digital kommunikation bidra till ökad förståelse?
När det inträffar händelser som väcker starka reaktioner utomlands, t.ex. förstörelser av religiösa skrifter, bemöter vi direkta felaktigheter och svarar på frågor. Att bemöta frågor med fakta är viktigt i en intensiv debatt, men det handlar också om att fortsätta att kommunicera långsiktigt och brett om vad Sverige är och står för.

Och vilka relationsskapande insatser genomför SI?
Över 1 500 unga talanger och ledare från bland annat MENA-regionen möter Sverige varje år genom SI:s ledarskapsprogram och stipendieverksamhet. Vi håller kontakten med många av dem efter avslutat program genom vårt globala alumnnätverk som består av närmare 19 000 individer. Att ha egna erfarenheter av ett land skapar ofta en positiv bild som varar livet ut.

Vill du veta mer om Sverigebilden eller annat rörande SI:s verksamhet? Kontakta oss på 08-453 78 00 eller si@si.se, alternativt SI:s presstelefon 08-410 186 72.