Mediebilden av Sverige december 2021

Sedan maj 2021 publicerar Svenska institutet månadsrapporter som syftar till att ge en aktuell bild av medierapporteringen om Sverige och de samtal som förs om Sverige i sociala medier i ett urval av länder.
Bilden beskriver ett punkt med olika färgnyanser från blått till gult.

Under december har det publicerats betydligt färre artiklar om Sverige än under november i alla
länder förutom i Danmark. Olika teman har varit framträdande i olika länder. I Ryssland, Norge
och Danmark är sport det största temat. Sport är ett framträdande tema även i Storbritannien, men
störst del av rapporteringen handlar om det svenska kungahuset. I Tyskland dominerar rapportering
om Sverige och coronapandemin, medan ekonomi- och näringslivsnyheter får störst utrymme i den
amerikanska nyhetsrapporteringen.

Läs rapporten i sin helhet här. Mediebilden av Sverige 220117